Условия за доставка

I. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

1. Всички цени в електронния магазин са в лева и с включен ДДС. Доставката се калкулира на база тегло и обем на пратката.

2. Потребителят може да извърши плащане на закупените от него стоки по някой от следните начини:

а) чрез наложен платеж – заплащане в брой при доставката;

б) заплащане чрез банков превод - стоката ще бъде изпратена по куриер след като парите от направения превод постъпят по сметката ни в банката: Тех Индустри България ЕООД,  
BIC: UNCRBGSF; IBAN: BG47UNCR70001522098683 (BGN), Банка: UniCredit Bulbank

II. ДОСТАВКА

1. (1) Доставката се извършва от търговеца лично или чрез куриерски фирми в срок от 2 до 5 работни дни, считано от датата на заявката. Когато стоката не е налична и е необходимо да бъде поръчана от страната или от чужбина ще бъдете уведомени по телефон или e-mail за срока на доставка.

 (2) В случай че клиентът не бъде намерен на посочения от него адрес за доставка, или адресът му е непълен или неточен или не бъдат създадени съответни условия за доставка след повече от два опита за доставка:

а) в случай че клиентът е заплатил поръчаната стока авансово, при поръчката, стоката се съхранява в офис на куриерската фирма за срок от 7 дни, като търговецът уведомява клиента на посочения от същия e-mail за срока на съхранението и за офиса на куриерската фирма. В случай че клиентът не получи стоката и в срока по предходното изречение, търговецът се освобождава от задължението си за доставка. Търговецът се задължава да върне на клиента платената от същия сума, намалена с извършените от търговеца разходи по доставката, в срок от 10 работни дни, считано от изтичането на срока по изречение първо.

б) в случай че клиентът не е заплатил поръчаната стока авансово, при поръчката, стоката незабавно се връща обратно на търговеца, който се освобождава от задължението си за доставка.

2. (1) Клиентът има право да откаже да получи доставената стока само в следните хипотези:

– пратката съдържа стоки, различни по вид и/или количество от поръчаните от клиента;

– стоката е повредена при транспортирането й по начин, който пречи на употребата й по предназначение;

– стоката е доставена не по вина на клиента след изтичане на сроковете по р.V, т.1 (1).

(2) Клиентът уведомява търговеца за отказа да получи доставената стока най-късно в деня, следващ деня на отказа.

(3) В случай че клиентът е заплатил поръчаната стока авансово, при поръчката, търговецът се задължава да върне на клиента платената от същия сума в срок от 5 работни дни, считано от уведомлението за основателен отказ.

III. ОТКАЗ НА КЛИЕНТА ОТ ДОГОВОРА

1. (1) Клиентът има право в срок от 7 работни дни, считано от получаването на стоката, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, да се откаже от договора, като уведоми търговеца на e-mail: info@techshop-bg.com, и да върне получената стока. В уведомлението за отказ клиентът задължително посочва банкова сметка, по която да му бъде възстановена цената на стоката.

(2) Правото на отказ е изключено, ако стоката е с нарушена опаковка или нарушени етикети.

(3) Връщането на стоката се извършва на разноски на клиента.

2. В случай че клиентът упражни правото си на отказ и върне получената стока, търговецът е длъжен в срок от 10 работни дни, считано от деня, в който получи върнатата стока, да възстанови на клиента платената от последния цена на стоката, без стойността на разноските по доставката. Връщането на цената на стоката се извършва по посочената от клиента в уведомлението банкова сметка.